Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje podstawowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest S-Time Michał Salamon 34-460 Szczawnica, Flisacka 24b, NIP 7352707446.

Zobowiązujemy się do właściwego postepowanie w zakresie przechowywania, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Poniżej prezentujemy politykę prywatności i plików cookie, która:

– określa rodzaje danych osobowych, które są przez nas przechowywane,
– wyjaśnia w jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe,
– określa kiedy i na jakich zasadach będziemy dzielić się z innymi organizacjami Twoimi danymi osobowymi,
– opisuje prawa, jakie masz jeśli chodzi o Twoje dane osobowe

Polityka prywatności ma zastosowanie, przy korzystaniu z naszych usług takich jak:

– zgłaszanie i udział w imprezach obsługiwanych przez firmę S-Time,
– publikacja wyników oraz zdjęć/ materiałów video z imprezy,
– zapisanie się do newsletteru, który możesz otrzymywać pocztą lub przez SMS,
– oraz w kontakcie bezpośrednim dotyczącym naszych usług.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron, głównie stron organizatorów imprez, które posiadają własne polityki prywatności i nie odpowiadamy za pozostawienie swoich danych osobowych na innych stronach.

Dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679)” tzw. RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i wdrażają RODO.

 1. Dane osobowe

Dane osobowe gromadzone są w celu prawidłowego przeprowadzenia imprezy. Pozyskiwane są w trakcie dokonywania zapisu na imprezę przez Uczestnika, za wyłączną jego zgodą.

Zgodnie z polskim i europejskim prawem oraz szanując prawo do prywatności dokładamy wszelkich starań, by dane te były należycie chronione. Nie udostępniamy danych osobowych ani osobom trzecim ani innym firmom, za wyjątkiem bezpośrednich organizatorów wydarzenia oraz dostawcom usług.

Jakie dane osobowe są przez nas zbierane:

 • W trakcie zapisu na imprezę możesz przekazać:

-podstawowe dane osobowe, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia zawodów to: imię, nazwisko, data urodzenia, ew. klub do jakiego się należy,

– adres pocztowy, aby móc wystawić rachunek za usługę,

– adres e-mail i/lub numer telefonu, do sprawnej komunikacji,

– inne dane, które są potrzebne organizatorowi w trakcie realizacji imprezy np. numer buta, rozmiar koszulki.

 • W trakcie opłacania startów, przeglądania strony internetowej możemy zebrać:

– informację o Twoich zgłoszeniach – na jakie imprezy się zapisałeś/aś,

– informacje o dokonanych opłatach – jakie imprezy i jakie pakiety zostały przez Ciebie opłacone,

– informacje o Twoich ruchach na naszej stronie oraz które linki zewnętrzne kliknąłeś/aś,

– informacje o urządzeniach z których była przeglądana nasza strona, w tym marka, model, system operacyjny, adres IP, rodzaj przeglądarki, data/godzina dostępu, przekierowania do naszej strony.

 • W trakcie kontaktu z nami możemy zebrać:

– dane które każdorazowo nam podajesz, w trakcie kontaktu dotyczącego naszych usług np. imię, nazwisko, impreza w której bierzesz udział, numer startowy oraz dane kontaktowe w zależności w jaki sposób się z nami kontaktujesz ( adres e-mail, numer telefonu, nazwa na portalach społecznościowych)

 • W trakcie trwania imprezy:

– zdjęcia i nagrania przedstawiające wizerunek mogą być gromadzone, przechowywane i publikowane w trakcie działań promocyjnych, przez nas i organizatorów imprezy. Są to ujęcia jako szczegół z większej całości, o możliwość zdjęcia porterowego każdorazowo fotograf lub kamerzysta pyta o zgodę.

– będąc kibicem, jeśli znajdziesz się w strefie realizacji imprezy, również Twój wizerunek może zostać uwieczniony.

 1. Wykorzystanie danych osobowych

W jakim celu wykorzystywane są dane osobowe:

– możliwość korzystania z naszych usług, zarządzania Twoimi zgłoszeniami i płatnościami, ewentualnymi zwrotami. Dane są niezbędnie do wykonania umowy oraz istnieje prawnie uzasadniony interes Administratora.

– dopasowanie oferty do potrzeb klienta, dzięki plikom cookie sprawdzamy jakie rozwiązania są pożądane przez klientów, jaki rodzaj komunikacji wolą, stworzyć odpowiedni zakres usług.  Jest to prawnie uzasadniony interes Administratora.

– dostarczanie odpowiedniej komunikacji marketingowej, w tym tworzenie kampanii Adwords, remarketing, czyli pojawianie się naszych reklam na stronie internetowej innej organizacji, newsletter, wiadomości sms – wiadomości marketingowe wysłane za pomocą e-mail lub sms są wysyłane na podstawie wyrażonej wcześniej zgody na ten kanał komunikacji.

– zarządzanie i usprawnianie procesów na stronie internetowej, dzięki plikom cookie jesteśmy w stanie przeanalizować ruch na stronie i sprawić, by korzystanie ze strony było wygodniejsze i bardziej intuicyjne. Jest to prawnie uzasadniony interes Administratora.

– interakcja z uczestnikiem imprezy – w kwestiach kluczowych takich jak np. zmiany w harmonogramach, dostarczenie Twojego wyniku, pilna informacja od Organizatora oraz dostarczanie opinii dotyczących jakości naszej usługi opinie uczestników na temat imprezy, wymiana doświadczeń. Prawnie uzasadniony interes Administratora.

– rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych, sporów – w przypadku z niezadowolenia z naszych usług, a także w przypadku gdy wydarzy się wypadek w trakcie imprezy. W tym przypadku dochodzenie, ustalenie roszczeń może być podstawą prawną uzasadniony interes Administratora lub Szczególny przepis prawa, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania prawnego obowiązku.

Prawnie uzasadniony interes Administratora danych to:

– realizacja usług polegających na pomiarze czasu w trakcie imprez,

– promowanie usług,

– obsługa informatyczna imprez, w tym przedstawianie wyników, przyjmowanie skarg itp.

– dopasowanie usług do potrzeb klientów,

– ochrona i wspieranie naszej działalności,

– rozwijanie firmy i wdrażanie nowych rozwiązań.

 

 1. Udostępnianie danych osobowych

Udostępniamy dane osobowe dwóm rodzajom podmiotów – Parterom oraz Dostawcom usług.

– Partnerzy – innymi słowy organizatorzy imprez, udostępniamy im wyłącznie takie dane, które są niezbędne do realizacji Imprezy lub usługi dodatkowej, którą zamówiliście np. dodatkowy pakiet w trakcie zawodów i wyłącznie tych osób, które na daną imprezę się zgłosiły i wyraziły zgodę. Informacje na temat sposobu w jaki Organizatorzy wykorzystują dane można znaleźć w Polityce Prywatności danego organizatora.

– dostawcy usług – w trakcie świadczenia usług współpracujemy ze starannie dobranymi dostawcami usług, którzy wspomagają nasze procesy. Udostępniamy im wyłącznie te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na naszą rzecz. Są to dostawcy: usług związanych z technologią (wsparcie Stron Internetowych, systemu zapisów), usług związanych z przetwarzaniem płatności, usług prawnych i innych wyspecjalizowanych usług np. zabezpieczenie medyczne trakcie imprezy, obsługa internetowych kanałów medialnych np. Google czy Facebook, które w naszym imieniu dostarczają reklamy internetowe naszych produktów.

Udostępnianie danych w innych przypadkach:

– do wymiaru sprawiedliwości – jeśli prawo lub władza lokalna tak ustanowi,

– w celu obrony naszego interesu – ustalenie, wykonywanie lub obrona naszych praw,

– w przypadku restrukturyzacji, sprzedaż lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa.

 1. Ochrona danych osobowych

Używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory ogniowe i szyfrowanie danych, oraz egzekwujemy fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.  Zezwalamy na dostęp tylko tym pracownikom, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych, którzy podpisali odpowiednie klauzule dotyczące ochrony danych osobowy i utrzymanie tajemnicy służbowej.

Stosując środki techniczne i organizacyjne nie możemy jednak zapewnić całkowitego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przekazywanych za pomocą internetu. Dane osobowe mogą być przekazywane lub przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przetwarzane przez firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które pracują dla nas lub jednego z dostawców naszych usług. Zapewniamy jednak, iż prawo do prywatności jest respektowane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.  Standardowo staramy się zawrzeć z dostawcami usług umowę z klauzulami umownymi dotyczącymi ochrony danych osobowych lub w oparciu o zatwierdzony pakiet zasad ochrony prywatności.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

Długość przechowywania danych osobowych nie będzie dłuższa niż jest to koniecznie, uzależniona od kilku czynników:

– w jakim celu zostały zgormadzone,

– w jakim czasie to nastąpiło,

– czy istnieje uzasadniony powód by je przechowywać.

 1. Wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych

Oferty marketingowe takie jak ogłoszenie nowej imprezy, termin zapisów na zawody, będziemy wysyłać wyłącznie przy wcześniej uzyskanej zgodzie na tego typu działanie. W każdej chwili można wycofać taką zgodę i nie otrzymywać od nas materiałów, po w pełni odnotowaniu braku zgody przez nasz system.

 1. Pliki Cookies

Strona zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Każdy użytkownik strony internetowej S-Time może wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 

Operator serwisu s-time.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Operator serwisu s-time.pl wykorzystuje pliki cookies w celu:

– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowania użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów oraz oceny popularności strony;

– możliwości zapisu na zawody;

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki cookies z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Podstawa prawna wykorzystania plików cookies:

Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.

 1. Dostęp do danych osobowych i prawa z tym związane.

Każdy może wystąpić do firmy S-time z wnioskiem o dostęp do swoich danych i udzielenie informacji jakie dane są w posiadaniu firmy. Taką informację można uzyskać pod mailem: zapisy@s-time.pl.
Każdy uczestnik, który zapisał się na zawody ma prawo do :

– poprawy danych osobowych,
– zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, ogólnego oraz do celów marketingowych.
– żądania ograniczenia przetwarzania danych,
– żądania usunięcia danych, w przypadkach gdy nie istnieje potrzeba by przechowywać dane, wycofana została zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych następowało w sposób niezgodny z prawem,
– przeniesienia danych – przekazania danych pomiędzy organizacjami na wniosek zainteresowanego,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych,

 1. Kontakt w sprawie polityki prywatności

zapisy@s-time.pl lub S-Time Michał Salamon ul. Flisacka 24b, 34-460 Szczawnica.